Formaat activiteiten website 8

BIKE

Kopie van formaat activiteiten nieuwe website 1

Fietsvriendelijke steden, we love it!

Met belgerinkel naar de winkel. Autoluw naar kantoor. Camaraderie op wieltjes. Zelfstandig naar school. Zachte mobiliteit draagt bij aan een leefbare stad. Stap je mee de fiets op?

Naar aanleiding van de architectuurexpo 'Ride a Bike! Reclaim the City' van Stad en Architectuur stomen we een aanbod klaar om iedereen op de trappers te krijgen. Richting een klimaatbestendige mobiliteit. Yes, we can!


3 inspiratie-zaterdagen in het najaar

Noteer alvast onze BIKE-zaterdagen van 18/09, 16/10 en 6/11 in je agenda!

Leven is als fietsen. Om je evenwicht te bewaren, moet je in beweging blijven.
Albert Einstein