De dynamiek van polarisatie: weet wat er speelt

di 7/06, 10:30 | Anne-Sophie Van Vyve (deel 1)


Wij-zij denken beschadigt. Het vreet aan de sociale stabiliteit van onze scholen, onze steden en buurten, de samenleving, ons land, ons continent. Polarisatie is sterk aanwezig. Het vergt kennis en oefening om polarisatie in te schatten. We nemen het Denkkader Polarisatie intensief onder de loep en doorgronden de dynamiek écht door een grondige analyse van de situatie, effectief positie kiezen en bewust handelen.

Aan het eind van de sessie ben je in staat om een situatie van polarisatie te analyseren en een aanzet te maken voor een (de)polarisatiestrategie. Je kan jezelf in een bepaalde rol positioneren en bent je bewust van je mogelijkheden.


Anne-Sophie is coördinator publiek en educatie bij Kazerne Dossin. Vanuit het historische verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust in relatie tot de Belgische casus reflecteert Kazerne Dossin over hedendaagse fenomenen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en over discriminatie omwille van afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur, geslacht, geaardheid.


Let op! Deze sessie vormt één geheel met de namiddagsessie 'Omgaan met polarisatie: hoe communiceer je verbindend?' Je kan enkel kiezen voor het geheel, niet voor de aparte sessies.