Annalise Delbouille

Annalise is panellid tijdens het event Pionierstudenten met migratieachtergrond op wo 7 dec 2022. We maken al even kennis.


Ik ben 26 geworden in oktober, heb een diploma in wijsbegeerte en in klinische psychologie. Momenteel ben ik werkzoekende en geniet ik in mijn vrije tijd van theater, muziek, drag, psychoanalyse en cinema (het boycotten van een vertoning in de Sphinx in Gent bijvoorbeeld).

Mijn opleiding heb ik voornamelijk volbracht omringd door witte personen. Nochtans is representatie enorm belangrijk. Het is niet evident om een diploma te moeten halen in een omgeving die niet afgestemd is/raakt op jouw specifieke noden, omdat er o.a. bij het personeel en bij de medestudenten maar weinig diversiteit te bespeuren is.

De druk die er op het voltooien van een studie komt te liggen wanneer er thuis niemand eerder een universitair diploma behaalde, doet daar nog een schep bovenop.

Het maakt me blij dat er een evenement als 'Pionierstudenten met migratieachtergrond' wordt georganiseerd. Ik ben nu al trots er deel van uit te mogen maken. Als het één persoon kan helpen zich minder alleen te voelen, is het voor mij geslaagd.

Activiteiten